Gure metodoa

Lan ongizateko, osasunerako ekintzak eta enpresa osasungarriko gure programen ezaugarriak ARLO UGARITAN ZENTRATZEN DIRA. Osasuna hainbat elementuk osatzen dute, eta hainbat faktorek eragiten diote, horregatik, Osasuna globaltzat hartzen dugu.

PROGRAMA BIZIAK, MALGUAK, DINAMIKOAK dira. Pertsonengan, enpresetan eta haien ingurunean gertatzen diren aldaketetara egokitzen dira.

PERTSONALIZATUAK dira. Enpresa bakoitza bakarra eta desberdina da, eta ondorioz, programa bakoitza bakarra eta desberdina da.

PROGRAMA IRAUNKORRAK dira. Geratzeko iristen dira, ez dira ekintza puntualak, ez dira martxan jartzen modan dagoelako. Konpromiso bat dira, haiengan sinesten dugu, horren aldeko apustua egiten dugu.

Nola egiten dugun
Icono Diagnostico

Balorazio eta diagnostikoa

Elkar ezagutu, entzun, behatu, informazioa bildu. Informazioa aztertu, interpretatu eta nola lagun zaitzakegun pentsatzen dugu.

Icono Estrategia

Bateratze-lana eta estrategia

Nola eta non zaudeten azalduko dizuegu, eta zuek guri nola eta non egon nahi duzuen.

Icono Diseno Programa

Programaren diseinua
Bidea marraztu eta lehen urratsak emango ditugu.
Icono Implementar

Inplementazioa eta monitorizazioa
Ibiltzen hasi, eta zuekin joango gara.
Icono Evaluar

Ebaluazioa
Noraino iritsi garen ikusi, zenbat aurreratu den eta nola jarraitu pentsatzen dugu.

Valoración y diagnóstico

Analizamos las características de puestos de trabajo, instalaciones, infraestructuras. Detectamos necesidades específicas de personas y empresas.

Estudio y estrategia

SASOI Bienestar Laboral/Lan Ongizatea analiza la situación de partida y plantea la estrategia a seguir.

Icono estudio

Diseño del
programa a medida

Definición de objetivos, elección de herramientas, fases, acciones, cronograma, indicadores de evaluación, plan de comunicación interna.

Implementación

Acompañamiento, supervisión y seguimiento

Icono evaluación

Evaluación

Evaluación de resultados y memoria final.

Gure programak prebentzioaren, osasunaren eta laneko/erakundeko ongizatearen esparruan aplikatzen dira, eta ikuspegi BIO-PSIKO-SOZIAL batetik egiten dira, beti ere GENERO-IKUSPEGIA izanik.

Programen ezarpenaren inpaktuak lau osagai ditu

Bio-Fisiologikoak
Gaixotasunak garatzeko arriskua murriztea (nekea, estresa eta teknoestresa, arazo muskulueskeletikoak, obesitatea, sedentarismoa…)
Psikologikoak
Pertsonen autoestimua, kontzentrazioa eta bizi-kalitatea hobetzea, baita alderdi psikosoziologikoak eta burnoutaren prebentzioa ere.
Soziologikoak
Pertsonen arteko harremanak sustatzea, taldeen integrazioa eta antolakuntzarekin, antolaketa-kulturarekin kidetasuna sustatzea.
Genero ikuspegia
Arriskuekiko esposizioak emakumeei eta gizonei berdin eragiten ez dienez, eta, beraz, osasunean ondorioak berdinak ez direnez, genero-ikuspegia kontuan hartzen dugu, eta langile guztien lan-osasuna babesten laguntzen duten prebentzio-praktikak aplikatzen ditugu. Gainera, horrek lan-eremuko genero-desberdintasunak desagerrarazten laguntzen du.
SASOI bienestar laboral - Lan ongizatea

Edozein zalantza edo kontsulta egin nahi baduzu, gurekin harremanetan jar zaitez

Síguenos en